Informacja o realizowanym projekcie

Informujemy, że firma Katarzyna Burda Agencja Social Media - z siedzibą ul. Franciszka Popiołka 16/9, 43-400 Cieszyn - realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe związane z internetową sprzedażą odzieży”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku docelowym poprzez zakup dedykowanego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe związane z internetową sprzedażą odzieży. Wdrożona zostanie nowa usługa dla partnerów e-commerce polegająca na prezentacji i sprzedaży garderoby poprzez kompletne stylizacje wzorowane na kreacjach osób świata mody i rozrywki.

Planowane efekty projektu, to: wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, wprowadzenie digitalizacji treści oraz elektronicznej wymiany danych, pozytywna realizacja polityk horyzontalnych, rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie poprzez zaoferowanie nowego produktu/usługi na rynkach zagranicznych, wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynkach zagranicznych na których przedsiębiorstwo dotychczas nie było, wdrożenie współpracy gospodarczej z innym przedsiębiorstwem.

Wartość projektu: koszty całkowite 1 223 604,00 zł, koszty kwalifikowane 994 800,00 zł, wkład Funduszy Europejskich 449 435,00 zł.